Realizacje
Kontakt
APIN sp. z o.o. sp. k.

ul. Towarowa 1
07-202 Wyszków

tel.: (0-29) 742-50-66
fax.: (0-29) 742-50-66

email: biuro@apin.waw.pl

 

 

Rok 2015

 Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budowie pn: "Warszawska przestrzeń technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56" w Warszawie
 Wykonanie przekładki kabli NN i SN na inwestycji  „BUDYNEK SZKOLENIOWO-ADMINISTRACYJNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Warszawa ul. Wieżowa 8, teren CZRL
Wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia drogi, ścieżki rowerowej oraz chodników i parkingów (18+7 słupoów oświetleniowych) przy ul. Oś Królewska przyległych do zespołu budynków mieszalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym OSIEDLE KRÓLEWSKIE ETAPY I-IV.
Wykonanie yinstalacji elektrycznych oświetlenia fontann przy ul. Oś Królewska na działce Nr 24/2, 25/2, 27/2, 29/2, 34/4, 34/11 i 35/3 – (obręb 1-10-15) przyległych do zespołu budynków mieszalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym OSIEDLE KRÓLEWSKIE ETAPY I-IV
 
Roboty elekrtronergetyczne na inwestycji pn: "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 6 - STACJA ŁOCHÓW ODCINEK V" - budowa nastawni
WYKONYWANIE USŁUGI STAŁEJ KONSERWACJI I UTRZYMANIA RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z ROZDZIELNIAMI, LINIAMI PRZESYŁOWYMI ORAZ URZĄDZENIAMI REGULACJI I POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ  W SPZZOZ W WYSZKOWIE
 Wykonanie obsługi konserwacyjno-serwisowej wraz z przeglądami technicznymi w budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 (w nowych skrzydłach)
    Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ROBYG CITY APARTMENTS ETAP V –  w Warszawie
     Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ROBYG CITY APARTMENTS ETAP VI –  w Warszawie


Copyright © 2009
P.H.U. APIN ANDRZEJ PIEŃKOSZ
strony internetowe Warszawa