Realizacje
Kontakt
APIN sp. z o.o. sp. k.

ul. Towarowa 1
07-202 Wyszków

tel.: (0-29) 742-50-66
fax.: (0-29) 742-50-66

email: biuro@apin.waw.pl

 

 

Rok 2011

Wykonanie instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego: „ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ O KOCIOŁ NA BIOPALIWO O MOCY 3,5MW” w miejscowości KOŁO przy ul. Przesmyk 1
Wykonanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych i silnoprądowych w zakresie remontu i modernizacji Kliniki Wad Nabytych Serca na I piętrze bloku H4, Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii na II piętrze bloku H4 i klatek schodowych ewakuacyjnych (głównej i awaryjnej) bloku H4 w Instytucie Kardiologii ul. Alpejska 42.
„Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej” w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło”
Montaż instalcji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce 5/4 i 18/1 przy ul. Gen J Zajączka 9B w Warszawie

Rozbudowa infrastruktury technicznej ośrodka obliczeniowego w budynku PKO
Prace zrealizowane na zlecenie firmy Elektrobudowa S.A w budynku PKO BP przy ulicy Sienkiewicza 12/14 w Warszawie obejmowały swym zakresem zarówno roboty konstrukcyjno-budowlane (GEMARD SP. Z O.O.)  jak i elektryczne. W skład prac wchodziło przebudowanie pomieszczeń piwnicy i parteru na potrzeby montażu agregatu prądotwórczego, wykonanie instalacji elektrycznych związanych z przebudowywanymi pomieszczeniami oraz przyłączeniem projektowanego agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej.
Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na inwestycji ”ZESPÓŁ BUDYNKÓW KOMUNALNO-SOCJALNYCH Z FUNKCJĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ, BUDYNEK GARAŻU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA TERENIE ZABYTKOWEGO FORTU ŚLIWICKIEGO” w WARSZAWIE przy ul. Jagiellońskiej 49 jako podwykonawca firmy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
Wykonanie projektu instalacji oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej w obiekcie „Budynek usługowo-handlowy ul Białostocka w Wyszkowie

Wykonanie przyłączy i sieci elektroenergetycznych, wchodzących w zakres przygotowania infrastruktury do montażu kontenerowej stacji paliw w Kompleksie Jednostki Wojskowej w Olszewnicy 

 Copyright © 2009
P.H.U. APIN ANDRZEJ PIEŃKOSZ
strony internetowe Warszawa