Kontakt
Kontakt
APIN sp. z o.o. sp. k.

ul. Towarowa 1
07-202 Wyszków

tel.: (0-29) 742-50-66
fax.: (0-29) 742-50-66

email: biuro@apin.waw.pl

 

 

Dane kontaktowe

FIRMA "APIN sp. z o.o. sp. k."

Dane firmy:

APIN sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wyszkowie (07-202), ul. Towarowa 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000696365

NIP 762-200-14-73
REGON:365717301
kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł

Adres do korespondencji:
APIN sp. z o.o. sp.k.
ul. Towarowa 1
07-202 Wyszków

tel.:  (0-29) 59-29-305
tel.: (0-29) 59-29-300
tel.:  (0-29) 742-50-66

e-mail: biuro@apin.waw.pl
e-mail: serwis@apin.waw.pl
Copyright © 2009
P.H.U. APIN ANDRZEJ PIEŃKOSZ
strony internetowe Warszawa